Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau, sinds 2002, dat zich met name richt op onderwijsorganisaties en Midden en Klein bedrijf. Wij ondersteunen en adviseren met onze verschillende diensten. Lees rustig verder en ontdek wat wij kunnen betekenen voor u.

ONDERWIJS

ONDERWIJS – door maatschappelijke en politieke veranderingen is de inhoud van het onderwijs de afgelopen decennia drastisch veranderd. De prestatiedruk binnen de onderwijsorganisaties is sterk toegenomen.
Lees meer over Onderwijs

HZBeeldmerk

OVER ONS – hebben jarenlange ervaring in zowel het onderwijs als in het bedrijfsleven.  Maak kennis met de mensen!

Lees hier meer over MKB

MKB – Integriteit kan leiden tot een uitzonderingspositie binnen het bedrijf. Het is daarom goed om regelmatig met een ander te reflecteren op de keuzes die gemaakt zijn en of worden. Lees meer over MKB

Lees hier meer over onze Coaching

COACHING – Een coach luistert, stelt vragen, denkt mee, confronteert, is betrokken, moedigt aan en respecteert de sterke en minder sterke kanten van het functioneren. Onze Coaching

Lees meer over onze trainingen

STUDIEDAGEN – Naast het huidige aanbod van studiedagen organiseren wij ook studiedagen op maat. Met een goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning!
Lees meer over Studiedagen.

Leer hier meer over Hoekstra en van Zanten

SAMENWERKENDE SCHOLEN – De ambitie van Hoekstra en van Zanten is om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten door scholen beter te laten samenwerken! Meer over onze ambitie.

Woman reading magazine at coffee shop

BEGELEIDING – Komen tot een lerende organisatie op zowel stichtingsniveau als op schoolniveau.
Lees meer over ons programma.

TRAININGEN-PRAKTIJK-concentrate

LEREN IN DE PRAKTIJK – Hoekstra en van Zanten professionaliseren zich o.a. door het volgen van trainingen & cursussen, maar bovenal door reflectie (product, proces & eigen inbreng) op onze werkzaamheden. Onze portfolio!

TUSSENSCHOOLSEOPVANG-concentrate

PUBLICATIES – Regelmatig worden artikelen gepubliceerd in vaktijdschriften. Lees meer

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.