Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Portfolio

Werkzaamheden afgelopen jaren:

 

Hoekstra en van Zanten zit niet stil! Neem een kijkje in ons portfolio van afgelopen jaar.

 

Interim Management:

 • Directie
 • Zorgcoördinator

 

Coaching:

 • Directeuren
 • Managementteams
 • Intern begeleiders
 • Leerkrachten

 

Begeleiding:

 • Re-integratie onderwijspersoneel
 • Auditteam bij uitvoering audit professioneel schoolklimaat

 

Projectleider:

 • Onderwijscentrum (voor 0 t/m 18 jaar)

 

Sparringpartner:

 • Voorzitter College van Bestuur
 • Functionaris onderwijs

 

Trainingen:

 • Communicatievaardigheden
 • Communicatie en conflicthantering
 • Feedback
 • Pesten
 • Oudergesprekken (met medewerking van een professionele acteur)
 • Professioneel werkklimaat
 • Kwaliteitsbeleid & borging

 

Studiedagen:

 • Missie en visie, professioneel werkklimaat (register leraar)
 • Samenwerkend leren (register leraar)
 • De Belgische delegatie
 • Studiedagen op maat (gepersonaliseerd leren, leerwerkgroepen, vakdoorbrekend en groep doorbrekend werken)
 • Samenwerkende scholen (op verenigings- en stichtingsniveau)

 

Assessments:

 • Assessoren schoolleiders verbonden aan Marnix Assessment Center

 

Interne selectie:

 • “De juiste persoon op de juiste plek”
 • Wie komt als eerste in aanmerking voor bepaalde functie, gelet op kennis en vaardigheden.

 

Gastcolleges (bij de opleiding voor schoolleider Penta Nova en Windesheim)

 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Kwaliteitszorg
 • Onderhandelen

 

Portfoliodocent in de opleiding schoolleider bij Windesheim

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.