Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Onderwijs

Theo Hoekstra is werkzaam binnen het MBO, VO, PO, SBO en SO.

Tevens ben ik verbonden aan de academie Penta Nova als gastdocent voor de module kwaliteitsontwikkeling binnen de opleiding Basisbekwaam voor schoolleiders en de opleiding voor Zij-instroom schoolleider

Ondersteuning op maat door de volgende diensten:

 • Ondersteuning/ begeleiding bij het vormen van een lerende organisatie.
 • Coaching/training on the job leidinggevenden.
 • Begeleiding van een schoolontwikkelingstraject en het organiseren van de lerende organisatie binnen de school en/of stichting.
 • Organisatie en/of begeleiding van studiedagen.
 • Training van teams, directies, middenmanagement en specialisten.
 • Professionele samenwerking tussen scholen binnen dezelfde organisatie.
 • De onderwijs stichting als lerende organisatie.
 • Training van RvT, GMR, stafbureaumedewerkers.
 • Training van directieleden binnen het directieoverleg (lerende organisatie)
 • Leiden van ouderavonden.
 • Gastspreker bij ouderavonden en studiedagen.
 • Sparringpartner voor de voorzitter van het College van Bestuur
 • Intervisie met voorzitters CvB
 • Intervisie met directeuren

Door steeds veranderende wetgeving, de onrust op de arbeidsmarkt, de roep om kwaliteitsverbetering en de veranderde functie-invulling van het beroep van directeur en leerkracht, is de werkdruk in het onderwijs de laatste jaren sterk toegenomen.

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.