Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Onderwijs

Wij richten ons met name op het basis- en voortgezet onderwijs en daaraan gerelateerde organisaties 

Ondersteuning op maat door de volgende diensten:

 • Interim management.
 • Schoolkwaliteitsonderzoek.
 • Ondersteuning bij het implementeren van gepersonaliseerd leren.
 • Opzet van integraal personeelsbeleid.
 • Coaching van: zij-instromers, herintreders, leerkrachten, middenmanagementleden, specialisten, intern begeleiders en directieleden.
 • Beeldbegeleiding.
 • Begeleiding van een schoolontwikkelingstraject.
 • Hulp bij het opzetten van een nieuwe school.
 • Organisatie en/of begeleiding van studiedagen.
 • Training van teams, directies, middenmanagement en specialisten.
 • Workshops.
 • Cursussen tussenschoolse opvang.
 • Professionele samenwerking tussen scholen binnen dezelfde organisatie.
 • Training van RvT, GMR, stafbureaumedewerkers en directieleden binnen het directieoverleg.
 • Leiden van ouderavonden.
 • Gastspreker bij ouderavonden en studiedagen.
 • Sparringpartner voor de voorzitter van het College van Bestuur.

Door steeds veranderende wetgeving, de onrust op de arbeidsmarkt, de roep om kwaliteitsverbetering en de veranderde functie-invulling van het beroep van directeur en leerkracht, is de werkdruk in het onderwijs de laatste jaren sterk toegenomen.

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.