Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Coaching on the job

De dienstverlening van Hoekstra & van Zanten op het gebied van Coaching

De rol van Coaching

In een onderwijsorganisatie werken mensen die van leren hun beroep hebben gemaakt: een leven lang leren. Een leraar vraagt zich af: Wat heeft deze groep en het individu nodig om optimaal te kunnen leren en wat betekent dit voor mijn professioneel handelen? Ditzelfde geldt voor een directielid als het gaat om leidinggeven aan een onderwijsteam. Deze intellectuele uitdaging vraagt een reflectievermogen op product, proces en eigen inbreng.

Dit wordt nog duidelijker als je weet dat Leidinggeven beïnvloeden van gedrag is.  

Schoolleiders en voorzitters van CvB geven leiding aan leidinggevenden, die allemaal weten hoe ze gedrag moeten beïnvloeden. Vandaar dat een leidinggevende in het onderwijs vaak geconfronteerd wordt met zichzelf.

Een coach die luistert, vragen stelt, meedenkt, confronteert, betrokken is, aanmoedigt en respecteert kan inzicht geven in sterke en minder sterke kanten van het functioneren. Een coach werkt aan de professionalisering van onderwijsmedewerkers en zet ze in hun kracht.

De coaching kan geregistreerd worden in het schoolleidersregister bij informeel leren.

Bent u geïnteresseerd Stuur dan een e-mail naar Theo Hoekstra of bel: 06-51002993

Vertrouwelijkheid

Coaching gebeurt in een sfeer van vertrouwelijkheid. De coach verplicht zich tot geheimhouding van informatie die in vertrouwelijkheid met de coach is gedeeld. Als de opdrachtgever een verslag van de coaching vraagt zal de coach slechts de onderwerpen van gesprek in een verslag vermelden. Dit verslag zal slechts na goedkeuring van de gecoachte aan de opdrachtgever worden gestuurd. Deze procedure zal bij aanvang van de coaching duidelijk zijn voor de opdrachtgever en de cliënt.

Significante problemen zijn niet op te lossen met hetzelfde niveau van denken als waardoor ze zijn ontstaan. Einstein

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.