Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Coaching

De dienstverlening van Hoekstra & van Zanten op het gebied van Coaching

De rol van Coaching

In een onderwijsorganisatie werken mensen die van leren hun beroep hebben gemaakt: een leven lang leren. Een leraar vraagt zich af: Wat heeft deze groep nodig om optimaal te kunnen leren en wat betekent dit voor mijn professioneel handelen en wat heb jij nodig, zodat jij je optimaal kan ontwikkelen en wat betekent dit voor mij als professional in onze samenwerking. Ditzelfde geldt voor een directielid als het gaat om leidinggeven aan een onderwijsteam. Deze intellectuele uitdaging vraagt een reflectievermogen op product, proces en eigen inbreng.

Een coach die luistert, vragen stelt, meedenkt, confronteert, betrokken is, aanmoedigt en respecteert kan inzicht geven in sterke en minder sterke kanten van het functioneren. Een coach werkt aan de professionalisering van onderwijsmedewerkers en zet ze in hun kracht. Hoekstra & van Zanten levert onderwijsdeskundigen met veel relevante ervaring. Onze coaching kan geregistreerd worden in het schoolleidersregister of lerarenportfolio bij informeel leren.

  • Vertrouwelijkheid en Coachen met beeldbegeleiding
  • Geschiktheidsonderzoek (Assessment).
  • Begeleiding van medewerkers
  • Reïntegratieplan bij langdurig ziekteverzuim

Significante problemen zijn niet op te lossen met hetzelfde niveau van denken als waardoor ze zijn ontstaan. Einstein

Begeleiding

Professionaliteit van de leerkracht wordt bevorderd door een goede begeleiding. Het complexe karakter van het onderwijs, dat zich vooral openbaart in de dagelijkse praktijk, maakt het noodzakelijk om vooral beginnende en nieuwe werknemers goed te begeleiden. Vaak zorgt de school intern voor een goede begeleiding van bijvoorbeeld zij-instromers, LIO-stagiaires, herintreders en beginnende leerkrachten. Ook nieuwe ervaren werknemers verdienen een goede begeleiding. Hoekstra & van Zanten biedt begeleiding op maat.

Begeleiding bij een reïntegratieplan langdurig ziekteverzuim

Hoekstra & van Zanten staat de opdrachtgever terzijde met een pakket van diensten gericht op het terugdringen en/of voorkomen van ziekteverzuim en het bevorderen van een snelle reïntegratie. Hoekstra & van Zanten kan zorgdragen voor de uitvoering van interventies die kunnen bijdragen aan deze reïntegratie. Vroegtijdig herkennen en erkennen van hoge werkdruk kan het ziekteverzuim terugdringen. Reïntegratie zal in het kader van uw integraal personeelsbeleid worden geplaatst.

Vertrouwelijkheid

Coaching gebeurt in een sfeer van vertrouwelijkheid. De coach verplicht zich tot geheimhouding van informatie die in vertrouwelijkheid met de coach is gedeeld. Als de opdrachtgever een verslag van de coaching vraagt zal de coach slechts de onderwerpen van gesprek in een verslag vermelden. Dit verslag zal slechts na goedkeuring van de gecoachte aan de opdrachtgever worden gestuurd. Deze procedure zal bij aanvang van de coaching duidelijk zijn voor de opdrachtgever en de cliënt.

Coachen met beeldbegeleiding

Een Intern Begeleider of leerkracht komt in de dagelijkse praktijk veel situaties tegen waarover hij of zij graag een collega of supervisor zou willen raadplegen. Collegiale consultatie biedt één manier om te reflecteren op het eigen leerkrachtgedrag. Dit is vaak een goede manier van begeleiding, maar het is lastig om een observatie doeltreffend te bespreken. Iedereen heeft zijn eigen referentiekader en observaties worden vaak wisselend geïnterpreteerd.

Coachen met beeldbegeleiding kan ordening aanbrengen in observaties. De beelden bieden een objectieve toevoeging aan observaties. De aspecten interactie, didactiek en klassenmanagement laten zich beter bespreken aan de hand van concrete beelden dan door observaties van een collega of intern begeleider. Hoekstra & van Zanten biedt teams, leerkrachten en Intern Begeleiders de gelegenheid om Coachen met beeldbegeleiding te laten plaatsvinden onder professionele begeleiding.

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.