Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Samenwerkende scholen

Wij helpen stichtingen en verenigingen om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten door scholen beter te laten samenwerken.

Goed onderwijs 

Het doel is kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen een vereniging/stichting, waarin de scholen onderling verschillen in de organisatie van het onderwijs, zodat leerlingen en ouders onderwijskeuze hebben die passen bij de leerwijze, interesses en talenten van het kind. De scholen werken professioneel samen om de organisatie van dit “rijke” onderwijs te versterken, bestendigen en de kosten te beheersen.

Daarbij is het de ambitie kwalitatief goed onderwijs met een verscheidenheid aan onderwijsaanbod (organisatie), passend bij de onderwijsbehoeften van kinderen en ouders te realiseren.

Goede samenwerking leidt tot uitzonderlijke resultaten die niet alleen gerealiseerd hadden kunnen worden.

Hoekstra en van Zanten helpt stichtingen en verenigingen om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten door scholen beter te laten samenwerken. Hiervoor is het belangrijk dat waarden en normen, missie en visie gedeeld worden en dat men afspraken maakt over het professionele gedrag die dit (uit)draagt.

  • Wat is de rol van de Raad van Toezicht?
  • Wat is de rol van de voorzitter van het College van Bestuur?
  • Hoe is het directieoverleg georganiseerd?
  • Hoe worden de leerwerkgroepen ingericht en uit welke leden bestaan die?
  • Wat betekent dit voor de medewerkers van het stafbureau?
  • Hoe richt je een onderwijsondersteuningsteam in?
  • Hoe zorg je voor eigenaarschap en ondernemerschap?

Hoekstra en van Zanten is momenteel actief bij drie verenigingen / stichtingen om bovenstaande vorm te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Theo Hoekstra  0031(0)6-51002993

Of meer informatie aanvragen via ons contactformulier over Samenwerkende scholen?

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.