Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Aanbod

Ons aanbod aan verschillende studiedagen

Organisatie en / of begeleiding van studiedagen. 

Naast de gevalideerde studiedagen door het Leraarportfolio organiseren wij studiedagen op maat. Wij organiseren studiedagen met verrassende werkvormen waar een goede afwisseling is tussen inspanning en ontspanning. Wij werken vraag- en doelgericht.

Studiedagen van teams en individuele onderwijsmedewerkers.

Als onderwijsmedewerker binnen het onderwijs weet u als geen ander dat de eisen die aan onderwijskwaliteit gesteld worden hoog zijn. Hoekstra & van Zanten kan begeleiding op de werkvloer bieden. Deze begeleiding kan zowel gericht zijn op individuele groei als op onderwijsontwikkeling. Wij ondersteunen de vertaling van het schoolontwikkelingstraject naar de praktijk.

Te denken valt aan:

 • Gepersonaliseerd leren.
 • Vak doorbrekend werken
 • Groepsdoorbrekend werken.
 • 24th Century skills
 • Werken met hoogbegaafde leerlingen binnen de groep
 • Samenwerkend leren
 • Passend Onderwijs

Het geheim van een goede school zit in de wijze waarop onderwijspersoneel met elkaar, samen met leerlingen het onderwijs vormgeven (organisatie & gedrag) en de wijze waarop ouders daarin worden betrokken en gaan participeren.

Wij verzorgen studiedagen op het gebied van:

 • Communicatie en conflicthantering
 • Feedback
 • Oudergesprekken met medewerking van een professionele acteur
 • Onderhandelen
 • Borging in voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken 

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.