Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

MKB

Een manager leidt in de eerste plaats andere managers op

 

Competenties in het zicht

Niet alle informatie die je als leidinggevende ontvangt leent zich voor een brede verspreiding. Integriteit is een van de voornaamste competenties die je als leidinggevende bezit.

 

Stel aan managers steeds de volgende vragen:

 • Voor welke bijdragen kan deze organisatie je aansprakelijk stellen?
 • Voor welke resultaten ben je verantwoordelijk?
 • Welke beslissingsvrijheid moet je dan hebben?

 

 

Integriteit kan leiden tot een uitzonderingspositie binnen het bedrijf. Het is daarom goed om regelmatig met een ander te reflecteren op de keuzes die gemaakt zijn en of worden. Wij bieden deze ondersteuning aan in management.

 

Daarnaast biedt Hoekstra en van Zanten passende instrumenten aan die leiden tot:

 

 • Een goede werksfeer waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan
 • Een duidelijk beeld van wat er van de werknemer wordt verwacht en wat de doelen voor de komende periode zijn
 • Werknemers die reflecteren op product en proces en daardoor kunnen groeien
 • Het vergroten van de autonomie
 • Competentie groei
 • Een betere samenwerking, waardoor de collectieve prestatie zal toenemen
 • Talentontwikkeling wat leidt tot de juiste man/vrouw op de juiste plek
 • Voortgangsgesprekken gericht op kwaliteitsverbetering
 • Een zuivere beoordeling van de werknemer
 • Een bekwaamheidsdossier van iedere werknemer

 

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.