Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Beleid

Op het gebied van beleid kan Hoekstra & van Zanten u en uw school ondersteunen bij de volgende zaken:

Integraal personeelsbeleid.

Hoekstra & van Zanten kan ondersteuning bieden bij het opzetten van een integraal personeelsplan. Hiervoor hebben wij instrumenten uit het bedrijfsleven vertaald naar het onderwijs. Een voorbeeld is de kwaliteitskaart arbeidsklimaat (geïnspireerd op het Gallup instrument). Deze kaart geeft een duidelijk beeld van het arbeidsklimaat op uw school en dit kan het uitgangspunt zijn van uw integraal personeelsbeleid.
Ons integraal personeelsbeleid is gericht op kwaliteitsverbetering.

Hoekstra & van Zanten geeft medewerkers inzicht in hun ambities en motivatie. Vervolgens wordt dit omgezet in prestatieplanning. Dit traject leidt tot een persoonlijk ontwikkelingsplan dat zicht geeft op de persoonlijke voortgang binnen het school-ontwikkelingtraject. Het persoonlijk ontwikkelingsplan beschrijft de verworven competenties en sluit daarmee aan op de wet BIO.

Via voortgang – en/of functioneringsgesprekken krijgt de leidinggevende de mogelijkheid om de medewerker op een constructieve wijze te volgen in diens ontwikkeling  gekoppeld aan de schoolontwikkeling. Hierdoor is de leidinggevende uiteindelijk goed in staat om de medewerker zuiver/rechtvaardig te beoordelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hoekstra & van Zanten

Terug naar boven

Hulp bij het opzetten van een nieuwe school.

Komt er een nieuwe school, bijvoorbeeld in een nieuwe wijk, en wilt u dat deze school aansluit bij de (leer)behoeften van de toekomstige populatie? Wij adviseren en ondersteunen u bij het opzetten van een nieuwe school, rekening houdend met de (leer)behoeften van de toekomstige populatie en met de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Als stichter van een nieuwe school heeft u de mogelijkheid om vooraf te bepalen wat voor type school u wilt. Door een vooraf vastgestelde missie en visie kunt u leerkrachten aannemen die dit beleid onderschrijven. Dit betekent dat het beleid en de kwaliteit van het onderwijs uitgangspunt is bij het nemen van vervolgstappen. Hoekstra & van Zanten wil dit traject graag met u vormgeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hoekstra & van Zanten

Terug naar boven

Begeleiden van een schoolontwikkelingstraject.

Hoekstra & van Zanten begeleidt op professionele wijze uw schoolontwikkelingstraject. Wij adviseren bij het ontwikkelen van een missie en een visie en helpen bij het maken van schoolontwikkelingsplannen, die SMART zijn geformuleerd. In onze begeleiding zorgen we voor draagvlak bij kinderen, teamleden en ouders. Wij adviseren bij de borging van de schoolontwikkelingsplannen. Het schoolontwikkelingstraject wordt gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkelingsplannen, waardoor de voortgang wordt bewaakt. Bovendien geeft deze aanpak zicht op competentiegroei.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hoekstra & van Zanten

Terug naar boven

Ondersteuning bij het maken van een schooldocumenten.

Hoekstra & van Zanten helpt u graag bij het opstellen of verbeteren van uw schooldocumenten –bijvoorbeeld: schoolplan, schoolgids-. Wij streven ernaar om van de schooldocumenten een goed leesbaar document te maken dat voldoet aan de eisen gesteld door het Ministerie van Onderwijs.
Bovendien vinden wij het belangrijk dat uit de documenten de kracht van uw onderwijs blijkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hoekstra & van Zanten

Terug naar boven

Schoolkwaliteitsonderzoek.

Hoekstra & van Zanten doet kwaliteitsonderzoek op scholen voor basisonderwijs.

Voor ons onderzoek zullen we naast het gebruik van vragenlijsten ook interviews afnemen bij:

  • Directieleden
  • Leden van het middenmanagement
  • Leerkrachten
  • Ouders
  • Leerlingen

Ook worden er groepsbezoeken afgelegd. De bedoeling van ons kwaliteitsonderzoek is om de kwaliteit van de school in beeld te brengen en een beleidsadvies te geven. Het is mogelijk om de kwaliteit te laten meten voor een specifiek onderdeel bijvoorbeeld zorgverbreding of schoolcondities.

Wanneer een school gebruik maakt van ons kwaliteitsonderzoek zal de inspectie de gegevens van Hoekstra & van Zanten meenemen in haar inspectieonderzoek. Dit kan betekenen dat de inspectie bepaalde onderdelen uit haar onderzoek achterwege laat, omdat deze reeds door Hoekstra & van Zanten zijn onderzocht.

Nieuw is het onderzoek van het schoolklimaat. Hoekstra & van Zanten heeft een kwaliteitskaart ontworpen waarin het schoolklimaat wordt onderzocht. Dit instrument is een afgeleide van het Gallup instrument dat momenteel veel gebruikt wordt in het bedrijfsleven. Dit onderzoek kan een prima uitgangspunt zijn voor het uitzetten van een goed personeelsbeleid gericht op kwaliteit en persoonsontwikkeling.

Geef een reactie

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.