Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Scholingsmakelaar

Een leven lang leren!

 

 

Langer doorwerken, langer blijven leren

Met deze leus hoopt de overheid mensen te stimuleren een leven lang te werken aan hun ontwikkeling. Achterliggende gedachte is het vergrijzen van onze bevolking, waardoor de werkenden langer zullen moeten doorwerken,voordat ze van een pensioen kunnen genieten.

Daarnaast wil Nederland uit concurrentieoogpunt een kenniseconomie zijn/worden, verdere scholing/ontwikkeling past in dat beleid.

 

Vandaar dat de overheid via Erkenning Verworven Competenties (EVC) probeert werkgevers en werknemers aan te sporen om zich verder te ontwikkelen. Werknemers kunnen via een EVC-loket aanmelden om vaardigheden opgedaan tijdens hun loopbaan in kaart te brengen, om zo op onderdelen vrijstellingen te krijgen bij het volgen van een studie.

 

Steeds meer werknemers realiseren zich de voordelen van investeren in scholing t.a.v. hun personeelsbeleid.

Immers een werknemer die mag leren van z’n werkgever weet dat de werkgever in hem/haar wenst te investeren en ziet dit als een waardering van z’n werk. Daarnaast kan een werkgever vanuit strategisch beleid scholing aanbieden, zodat een werknemer gekwalificeerd is voor een toekomstige functie binnen het bedrijf. Zo krijg je een medewerker die de bedrijfscultuur goed kent en kan bewaken. 

Hoekstra & van Zanten treedt op als scholingsmakelaar voor werkgever en werknemer. Wij adviseren en begeleiden en maken gebruik van ons netwerk binnen ROC en Hogescholen.

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.