Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Pesten op de werkvloer

Ook op de werkvloer ontstaat pestgedrag. Weet hoe je dit kunt voorkomen.

Pestgedrag ontstaat 

Overal waar mensen met elkaar werken bestaat de kans op pestgedrag. Niemand wordt in een pestklimaat gelukkig.

Sterker nog:

  • het ondermijnt de weg naar individuele en collectieve groei, door het gebrek aan vertrouwen
  • het ontneemt werkvreugde en is daarmee ook prestatieverlagend,
  • het werkt ziekteverzuim in de hand en leidt tot een groter verloop in personeel.

Als wij ons van onze angst bevrijden, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. Nelson Mandela

Samen met Hoekstra & van Zanten gaat u op zoektocht naar de antwoorden. We blijven daarbij dicht bij uw praktijksituatie.

  • Wat gebeurt er op de werkvloer als er wordt gepest?
  • Wat wil de pester bereiken?
  • Wat gebeurt er met de mensen eromheen?
  • Hoe kan ik het signaleren?
  • Wat kan ik als leidinggevende preventief doen?
  • Hoe ga ik om met pester(s) en slachtoffer(s)?

U krijgt praktische tips en materialen die gelijk toegepast kunnen worden binnen uw bedrijf. Natuurlijk is Hoekstra & van Zanten bereid om u te ondersteunen bij de implementatie van het te voeren beleid.

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.