Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Personeelsbeleid

Mensen zijn alleen in staat zichzelf te veranderen

 

Groei en autonomie

Bekwaamheidsdossiers en persoonlijke ontwikkelingsplannen in een Competentieportfolio. Een kenmerk van een lerende organisatie is dat medewerkers naast een stimulerende samenwerking ook persoonlijke groei ervaren en dat de autonomie toeneemt.

Vernieuwingen moeten aansluiten bij onze bestaande normen en waarden en makkelijk in te passen zijn in het huidige gedrag. Daarom is het wenselijk dat een leidinggevende de competentiegroei van z’n medewerkers stimuleert en het kwaliteitsbeleid borgt d.m.v. een registratiesysteem. Om dit op een zorgvuldige manier te doen kan Hoekstra & van Zanten u ondersteunen met het opzetten van persoonlijke ontwikkelingsplannen en een bekwaamheidsdossier binnen een competentieportolio.

 

Van een leidinggevende mag worden verwacht dat hij/zij overzicht en inzicht heeft om dit proces te begeleiden.

 

Met deze gegevens kunt u zuiver uw werknemer beoordelen en kunt u via voortgangsgesprekken de voortgang van het kwaliteitsproces borgen.

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.