Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Intervisie

Intervisie is een vorm van collegiaal leren. Het vindt plaats op basis van gelijkheid.

Begeleiding

Professionaliteit van de leerkracht wordt bevorderd door een goede begeleiding. Het complexe karakter van het onderwijs, dat zich vooral openbaart in de dagelijkse praktijk, maakt het noodzakelijk om vooral beginnende en nieuwe werknemers goed te begeleiden. Vaak zorgt de school intern voor een goede begeleiding van bijvoorbeeld zij-instromers, LIO-stagiaires, herintreders en beginnende leerkrachten. Ook nieuwe ervaren werknemers verdienen een goede begeleiding. Hoekstra & van Zanten biedt begeleiding op maat.

Begeleiding bij een reïntegratieplan langdurig ziekteverzuim

Hoekstra & van Zanten staat de opdrachtgever terzijde met een pakket van diensten gericht op het terugdringen en/of voorkomen van ziekteverzuim en het bevorderen van een snelle reïntegratie. Hoekstra & van Zanten kan zorgdragen voor de uitvoering van interventies die kunnen bijdragen aan deze reïntegratie. Vroegtijdig herkennen en erkennen van hoge werkdruk kan het ziekteverzuim terugdringen. Reïntegratie zal in het kader van uw integraal personeelsbeleid worden geplaatst.

Intervisie verrijkt

Intervisie is een vorm van collegiaal leren. Het vindt plaats op basis van gelijkheid. De intervisie is gericht op verandering, groei en verdere professionalisering van de leerkracht door middel van feedback van collega’s. Het werken met intervisie in het onderwijs biedt de onderwijsmedewerker mogelijkheden om in een veilige gestructureerde vorm verder te werken aan de professionalisering.

Om in het schoolontwikkelingstraject optimaal te kunnen profiteren van intervisie, zowel in de vorm van leerlingbespreking als probleembespreking zullen de leerkrachten zich een aantal intervisietechnieken en vaardigheden eigen moeten maken.

Wij ondersteunen waar nodig!

Hoekstra & van Zanten kan scholen ondersteunen bij het inoefenen van deze technieken en vaardigheden en bij het starten van de intervisiegroepen. In sommige schoolorganisaties zal het nodig zijn om de intervisie gedurende een bepaalde tijd te laten begeleiden door een externe deskundige. Er wordt dan weliswaar ingebroken op het autonoom leiderschap in de groep maar de voortgang en de structuur van de intervisie zijn dan geborgd. We noemen deze begeleidingsvorm dan ook begeleide intervisie. Zowel in het team als in het management kan Hoekstra & van Zanten in verschillende vormen zorg dragen voor de begeleiding van intervisie.

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar Theo Hoekstra 

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.